0031 6 54 37 69 57 info@dd-immobilien.nl

VIND UW DROOMWONING

en ga genieten van uw woongenot en rendement

UW ZOEKTOCHT IN OOSTENRIJK BEGINT HIER

Neem direct contact op en ervaar wat D&D Immobilien voor u kan betekenen

Privacybeleid (GDPR)

Dit privacybeleid voor het gebruik van de website www.ddimmobilien.nl is geldig vanaf 24.05.2018.

D&d Immobilien, Kromstraat 1, 5357 PB Overlangel, Nederland, in haar functie van verantwoordelijke entiteit, informeert haar gebruikers dat persoonlijke gegevens door hen worden verwerkt bij het gebruik van de website, in het bijzonder:

- persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer) verstrekt door de gebruikers in geval van registratie op de website (bijvoorbeeld in het kader van contactaanvragen en nieuwsbriefmailing)

- Persoonlijke gegevens die worden verzonden door internetbrowsers van gebruikers telkens wanneer zij de website bezoeken en worden opgeslagen als logbestanden, ook wel serverlogbestanden genoemd. Deze gegevens omvatten: IP-adres (Internet Protocol-adres) van de toegangscomputer; Naam van de opgeroepen pagina; Datum en tijdstip van toegang; Doorverwezen URL van waaruit de gebruiker de pagina opent; Aantal verzonden gegevens; Statusbericht voor succesvolle toegang; Session ID-nummer

 

Doel van de verwerking

D&d Immobilien verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website voor de volgende doeleinden:                                                                                                                             

- voldoen aan gebruikersverzoeken (bijvoorbeeld beheer van contactvragen)

- Om de registratie van gebruikers op de website mogelijk te maken;

- Verstrekking van diensten die beschikbaar zijn via de website (bijvoorbeeld beheer van het registratieproces en toegang tot het account, enz.)

- Technisch beheer van de website en zijn operationele functies, inclusief de oplossing van technische problemen, statistische analyse, testen en onderzoek;

- Om frauduleuze activiteiten of misbruik op de website of in verband met de website te voorkomen

- Om te voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetgeving, om de veiligheid van personen en de rechten en eigendommen van D&d Immobilien te beschermen en om bedrog of beveiliging of technische problemen te voorkomen

Type verstrekking van persoonsgegevens en de gevolgen van de weigering

Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker is vrijwillig. U kunt vrij kiezen om Persoonlijke Informatie aan D&d Immobilien te verstrekken, en u kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die al met terugwerkende kracht is verstrekt, herroepen. Door intrekking ervan mogelijk. Bovendien kan de website van Domig onroerend goed niet worden gebruikt.

Verwerkingsprocedures

De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers vindt alleen plaats wanneer dat nodig is en vindt uitsluitend elektronisch plaats, met name door: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging. Selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, toegang en communicatie, blokkeren, verwijderen en vernietigen van gegevens. De verwerkingshandelingen kunnen elektronisch en niet elektronisch worden uitgevoerd.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden verwerkt door D&d Immobilien, met name door:

- Medewerkers en consultants die bevoegd zijn om de website te beheren en aanverwante diensten aan te bieden (zoals klantenservice, IT-afdeling, etc.)

- Medewerkers en adviseurs op het gebied van marketing, financiën, administratie en boekhouding en andere relevante afdelingen

- externe bedrijven (zoals IT-serviceproviders) waaraan D&d Immobilien services heeft uitbesteed met verwerkingsactiviteiten als onderdeel van de orderverwerking.

- Aanbieders die onroerend goed aanbieden als onderdeel van het zoeken naar onroerend goed en aan wie de gebruiker een contactverzoek stuurt.

 

Informatie over gegevens

Als verantwoordelijke instantie kunnen we informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens. Deze informatie kan alleen worden verstrekt voor de volgende doeleinden:

- In het geval van naleving van wettelijke verplichtingen of verplichtingen op grond van verordeningen en richtlijnen van nationale of Europese wetgeving

- Voor verdediging voor de rechter in geval van een geschil.

Opslag en verwijdering van gegevens

D&d Immobilien verzamelt persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt te verkrijgen, inclusief de bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving wordt vereist (bijv. Het bijhouden van de boekhouding) en in elk geval voor een maximum van 24 maanden na het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Gebruik van cookies

Om het surfen op de website te verbeteren, maakt D&d Immobilien gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden