0031 6 54 37 69 57 info@dd-immobilien.nl

UW ZOEKTOCHT IN OOSTENRIJK BEGINT HIER

Neem direct contact op en ervaar wat D&D Immobilien voor u kan betekenen

JURIDISCHE VOORWAARDEN

Nadat u een definitieve keuze voor een appartement/woning/chalet heeft gemaakt stellen wij een “Kaufanbot” op. Met ondertekening van deze overeenkomst waarin o.a. het Appartementnummer/chaletnummer, de koopsom en voorwaarden staan vermeld verklaart u akkoord te gaan met aankoop van het appartement/chalet en ondertekening van de koopovereenkomst.

Vervolgens stelt de Rechtsanwalt in Oostenrijk de definitieve koopovereenkomst op welke door de Oostenrijkse Notaris wordt ingeschreven in het kadaster (Grundbuch). Hiermee is uw eigendom volledig zeker gesteld.

De betaling van de koopsom vindt plaats via de derdengeldenrekening van de notaris. De notaris ziet erop toe dat de gelden dan pas overgemaakt worden aan de opdrachtgever nadat alle verkoopdocumenten door hem akkoord bevonden zijn. Vervolgens vindt inschrijving plaats in het Grundbuch (kadaster).

GARANTIES

Bij nieuwbouw gelden de Ö-normen. Dit houdt in 3 jaar volledige garantie op bouwkundige gebreken.

VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK EN DE VERHUUR

Wanneer u een woning of chalet koopt wat volgens de voorschriften van de overheid verhuurt dient te worden sluit u een individuele overeenkomst met de management- en verhuurorgansiatie van het project. U geeft hierbij opdracht uw appartement/chalet toeristisch te verhuren en het beheer uit te laten voeren.

De huurinkomsten welke voor u worden gegenereerd worden onder aftrek van de bedrijfskosten maandelijks aan u overgemaakt. Koopt u een appartement dan draagt de professionele “immobilienverwalter” ter plaatse zorg voor het beheer en het onderhoud van het onroerend goed. Deze immobilienverwalter bepaald vooraf het bedrag aan te betalen servicekosten welke maandelijks geïncasseerd wordt. U ontvangt jaarlijks een gedetailleerde afrekening.